Όροι Χρήσης

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, με τον διακριτικό τίτλο «SAFE WATER SPORTS» (εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ) διαθέτει το ηλεκτρονικό κατάστημα shop.safewatersports.com, μέσα από το οποίο προσφέρει προϊόντα, με προϋπόθεση την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, τους οποίους καλείστε να μελετήσετε προσεκτικά. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα ιστότοπο δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και ότι χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο αυτό σύννομα.
 
Η χρήση του shop.safewatersports.com γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
Οι χρήστες του shop.safewatersports.com δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση του shop.safewatersports.com και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στο shop.safewatersports.com προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.
 
2. ΧΡΕΩΣΕΙΣ shop.safewatersports.com
Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

3. ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Αν επιθυμεί ο χρήστης την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να συμπληρώσει τα φορολογικά του στοιχεία στο αντίστοιχο πεδίο κατά την συναλλαγή. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα εκδοθεί τιμολόγιο, το οποίο θα μπορεί να παραλάβει στο e-mail που θα δηλώσει και να το εκτυπώσει. 

4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PAYPAL
Ο χρήστης εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για αγορά προϊόντος με το να δηλώσει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας. Χρονικά η αγορά ορίζεται τη στιγμή που ο χρήστης θα πατήσει το κουμπί «Επιβεβαιώστε την Παραγγελία».
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως ο χρήστης πρέπει να επανεισαγάγει τα στοιχεία κάθε φορά που θέλει να συμμετάσχει σε νέα αγορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη για δέσμευση του ποσού της αγοράς και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της αγοράς, τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας.
Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας (ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι, όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης), τότε ο χρήστης θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε την αγορά.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αγοράς και συμμετοχής του πελάτη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδεσμεύσει το ποσό της αγοράς από την πιστωτική κάρτα.
Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από τον ιστοχώρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών, με τον οποίο είναι συμβεβλημένη.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (InternetServiceProvider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι οι εξής:
(i) Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/συνδρομητής θα θεωρείται από την εταιρεία ότι δεν ολοκλήρωσε την αγορά.
(ii) Μη ενημέρωση της εταιρείας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η εταιρεία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών, τότε η εταιρεία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/συνδρομητής δεν ολοκλήρωσε την αγορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της εταιρείας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εισπράττει κανένα ποσό από τον χρήστη.
Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικής κάρτας ή PayPal στο shop.safewatersports.com υποστηρίζονται από την Eurobankή και την AlphaBankκαι την εταιρεία PayPal.
Το υψηλό επίπεδο ασφαλείας των υπηρεσιών Eurobank / AlphaBank&PayPal εξασφαλίζεται από τα κάτωθι:
Οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα (αριθμός κάρτας, CVV2, ημερομηνία λήξεως) μεταδίδονται / μεταφέρονται μέσω διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (128-bitencryption) και δεν είναι προσβάσιμες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες αποκλείουν σε τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά συστήματά της.
Η ιστοσελίδα της τράπεζας στην οποία εισάγετε κάθε φορά τα στοιχεία της κάρτας σας, φέρει ψηφιακό πιστοποιητικό για να μπορεί ο καθένας να ελέγξει τη γνησιότητά της, δηλαδή να διαπιστώσει ότι ανήκει πραγματικά στις υπηρεσίες.
Oι υπηρεσίες ακολουθούν τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα των πληρωμών για ηλεκτρονικό εμπόριο και επίσης είναι πλήρως συμβατές με τις προδιαγραφές VbV (VerifiedbyVisa) για ασφαλείς on-line πληρωμές με κάρτα.
Οι ευαίσθητες προσωπικές σου πληροφορίες (αριθμός της πιστωτικής σου κάρτας και λοιπά στοιχεία αυτής) κρυπτογραφούνται έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer) είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (webservers).
Μια κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.
Το shop.safewatersports.com δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, αφού η πληρωμή γίνεται με ανακατεύθυνση στο ειδικά διαμορφωμένο και κρυπτογραφημένο website του τραπεζικού οργανισμού. Η εταιρεία διατηρεί μόνο στοιχεία επικοινωνίας, όπως είναι το Όνομα, το Επώνυμο, η Διεύθυνση και ο Αριθμός Τηλεφώνου. Η πολιτική της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τη χρήση αυτών περιγράφεται στην ενότητα "Προσωπικά δεδομένα". Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα διασφαλίζονται με το κωδικό χρήσης που δίνει ο πελάτης, όταν γίνει μέλος του shop.safewatersports.com.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο χρήστης συμφωνεί ότι η υπηρεσία shop.safewatersports.com χρησιμοποιείται με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς: α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας shop.safewatersports.com ή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλόλητα προς οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.
Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που θα προκύψει από αποτυχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό στον Η/Υ, αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ. Παρ' ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει την ασφάλεια του περιεχομένου, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δύναται να ελέγχει την ασφάλεια του περιεχομένου που περνάει από ή μέσω του δικτύου της και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απεκδύεται κάθε ευθύνη, παντός είδους, για την μεταφορά ή παραλαβή παράνομου περιεχόμενου κάθε φύσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών ή τρίτων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για άμεση, έμμεση ή αποθετική, κατ’ αποτέλεσμα ή ειδική ζημία προερχόμενη από τη χρήση ή τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας shop.safewatersports.com. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις πράξεις άλλων χρηστών ή τρίτων, ούτε ευθύνεται για περιεχόμενο που μεταδίδεται, φορτώνεται, κατεβαίνει, τοποθετείται ή δημιουργείται από άλλους χρήστες ή τρίτους.
Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στον υπολογιστή του χρήστη από εσφαλμένη εγκατάσταση του προσφερόμενου από την αυτήν λογισμικού..
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για συναλλαγές με χρήση πιστωτικής κάρτας που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε τράπεζα, καθώς και για συναλλαγές με χρήση της υπηρεσίας PayPal. Όλες οι συναλλαγές με χρήση πιστωτικής κάρτας ή PayPal, πραγματοποιούνται για προϊόντων από την εταιρεία και υποστηρίζονται με αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας σε συνεργασία με τράπεζες ή την υπηρεσία PayPal.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει στον χρήστη πρόσβαση στην υπηρεσία shop.safewatersports.com αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται στην υπηρεσία shop.safewatersports.com, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των πωλούμενων προϊόντων, κλπ., προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι συνεργάτες της, εκείνοι που την αδειοδοτούν ή διαφημίζονται είναι κύριοι του περιεχομένου. Ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα τροποποιήσει, εκδώσει, μεταδώσει, πωλήσει, αναπαράγει, διανείμει, εμφανίσει ή εκμεταλλευτεί εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο στο shop.safewatersports.com, καθώς και ότι δεν θα παραποιήσει τα σήματα που περιέχονται σε αυτό το περιεχόμενο. Ο χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει το περιεχόμενο, ούτε να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει από το περιεχόμενο σήμα, έμβλημα ή άλλη δήλωση σχετική με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Μέσω της υπηρεσίας shop.safewatersports.com μπορεί να διανέμεται περιεχόμενο και πληροφορίες προερχόμενες από συνεργάτες ή τρίτους. Όλες οι δηλώσεις, προσφορές ή άλλες πληροφορίες που προέρχονται από τους ως άνω συνεργάτες ή τρίτους προέρχονται αποκλειστικά από αυτούς και όχι από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Ο χρήστης συμφωνεί, δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει το onlineκατάστημα shop.safewatersports.com  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύννομα και για νόμιμους σκοπούς. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το shop.safewatersports.com:
- για να βλάψει ανήλικους.
- για να παραλάβει ή να μεταφέρει περιεχόμενο που προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιεχόμενο εμπιστευτικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό ή με άλλο τρόπο βλαπτικό.
- για να μεταφέρει περιεχόμενο που έχει ιούς ικανούς να καταστρέψουν ή να βλάψουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή άλλους χρήστες.
- για hacking ή για μεταφορά ή παράδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή αλυσιδωτών επιστολών ή spam κάθε είδους, επιστολών πυραμίδας ή με άλλο τρόπο να εμποδίσει άλλους από τη χρήση της υπηρεσίας shop.safewatersports.com ή για να βλάψει ή να καταστρέψει με άλλο τρόπο την εικόνα και τη φήμη της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή τρίτους.
- για να αποκαλύψει ευαίσθητα ή άλλα προσωπικά δεδομένα δικά του ή τρίτων σε chats ή παρόμοιες υπηρεσίες.

8. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ
Για την χρήση της υπηρεσίας shop.safewatersports.com απαιτείται η εγγραφή του χρήστη δηλώνοντας κωδικό όνομα (Username), κωδικό χρήσης (Password) και e-mail. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής ο χρήστης συμφωνεί να δώσει αληθείς, ακριβείς, ισχύουσες και πλήρεις πληροφορίες. Σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει αναληθείς, ανακριβείς, παρωχημένες ή ελλιπείς πληροφορίες ή σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει βάσιμες υπόνοιες ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αναληθείς, ανακριβείς, παρωχημένες ή ελλιπείς, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να αναστείλει ή να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας. Ο χρήστης ευθύνεται να κρατά τον κωδικό χρήσης μυστικό και είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που γίνονται με τον δικό του κωδικό χρήσης. Ο χρήστης υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού χρήσης του ή για οποιαδήποτε άλλη παράβαση ασφάλειας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν επειδή ο χρήστης δεν συμμορφώθηκε με τις πιο πάνω υποχρεώσεις του.
Με την εγγραφή του πελάτη στο shop.safewatersports.com συμφωνεί να λαμβάνει τις τελευταίες ειδοποιήσεις και ενημερώσεις μέσω email, που θα αποστέλλονται για να τον/την ενημερώσουν για τις τελευταίες αναρτήσεις προϊόντων, καθώς και κάθε άλλο συναφές νέο. Παρά τα ανωτέρω, ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ενημερώσει για διακοπή της αυτόματης ειδοποίησης, όποτε το επιθυμεί τροποποιώντας ανάλογα την σχετική ρύθμιση στη σελίδα ρυθμίσεων των προσωπικών επιλογών του (προφίλ) στο site της υπηρεσίας shop.safewatersports.com.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει και συλλέγει μέσω της υπηρεσίας shop.safewatersports.com. Tο Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη εκτέλεση της εμπορικής σχέσης μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των χρηστών. Οι αποδέκτες αυτών των δεδομένων μπορεί να είναι τρίτοι, που συνεργάζονται με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παροχή των σχετικών με το αρχείο προσωπικών δεδομένων υπηρεσιών. Οι χρήστες έχουν τα δικαιώματα των άρθρων 11 και 13 του ν.2472/1996. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται έναντι χρηστών εξαιτίας τυχόν διαρροής των προσωπικών τους δεδομένων, προερχόμενης από χρήση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων, προσφερόμενων μέσω της υπηρεσίας shop.safewatersports.com.
Όλες οι απαντήσεις των χρηστών σε ψηφοφορίες που οργανώνονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτών των δεδομένων, το συμπέρασμα των οποίων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κάθε διαφορά μεταξύ χρηστών και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για κάθε πληροφορία αναφορικά με την υπηρεσία, οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να καλούν το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών shop.safewatersports.com στον αριθμό 2121042659. Το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών shop.safewatersports.com λειτουργεί καθημερινά από  Δευτέρα έως  Παρασκευή και κατά τις ώρες 09:00 έως 17:00.
Εναλλακτικά, μπορούν να στείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση infosafe@safewatersports.comή να στείλουν επιστολή στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιήσει, αλλάξει ή διαγράψει ένα ή όλους τους παρόντες όρους χρήσης ή να προσθέσει νέους όρους χρήσης. Κάθε τέτοια τροποποίηση, αλλαγή ή διαγραφή θα είναι ισχυρή από την δημοσίευση της στην υπηρεσία shop.safewatersports.com. Με τη χρήση της υπηρεσίας shop.safewatersports.com μετά από την κατά τα άνω δημοσίευση, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης αποδέχεται όλες τις αλλαγές, τροποποιήσεις ή διαγραφές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, τροποποιεί, αναστέλλει, εμποδίζει ή σταματά τη χρήση μέρους ή όλης της υπηρεσίας οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη.